Aktiv Ungdom

Erasmus+ Aktiv Ungdom er en del av Erasmus+ programmet, som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.
Erasmus+: Aktiv Ungdomstøtter prosjekter med ungdom og de som jobber med ungdom: frivillig arbeid, ungdomsutveksling, ungdomspolitiske møter, opplæring av ungdomsarbeidere, strategiske partnerskap mellom organisasjoner og ungdomsinitiativ. Det er ulike retningslinjer og regler for hver enkelt av støtteordningene. Uformelle ungdomsgrupper, organisasjoner (NGOs) og offentlige institusjoner kan søke støtte fra oss.

Du kan også søke om å jobbe frivillig i et annet land i Europa eller Europas naboregioner gjennom Erasmus + Aktiv Ungdom. Du vil få alle utgifter dekket. Du må da søke gjennom Erasmus + Aktiv Ungdom-programmet, og kan ikke søke midler til å få dekket reise eller frivillig arbeid gjennom andre aktører fra oss.

Vi gir ikke stipender eller legater til enkeltpersoner. Vi har heller ikke mulighet til å støtte skoleturer, reiser eller aktiviteter direkte knyttet til skole eller utdanning.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her