Aktiv Ungdom

Aktiv Ungdom er en del av Erasmus+
Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Aktiv Ungdom-delen av Erasmus+ støtter prosjekter med ungdom og de som jobber med ungdom: frivillig arbeid, ungdomsutveksling, ungdomspolitiske møter, kurs, hospitering, strategiske partnerskap mellom organisasjoner og transnasjonale ungdomsinitiativ.

Du kan søke midler fra Aktiv Ungdom til internasjonale ungdomsaktiviteter eller utvekslinger for ungdom. Både enkeltungdom (i alderen 17-30 år), uformelle grupper, organisasjoner (NGOs) og offentlige institusjoner kan søke støtte fra oss. Det er viktig å starte prosessen i god tid, og prosjektet må designes innenfor rammene av en av våre seks prosjekttyper. Det skal mye til at et allerede planlagt prosjekt oppfyller kravene til å få støtte hos oss. Vi har heller ikke mulighet til å støtte skoleturer, reiser eller aktiviteter direkte knyttet til skole eller utdanning. Prosjekter som fokuserer på kulturell utveksling og ikke-formell læring har gode muligheter for støtte hos oss.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her