Emner i Andre

Annet eller uspesifisert

Det akademiske kollegiums disposisjonsfond

Den disponible del av avkastningen står til rådighet for Det akademiske kollegium til slike formål innenfor det akademiske liv som kollegiet finner det ønskelig å støtte økonomisk. Midlene kan således brukes der Universitetet bør vi... Les mer

Annet eller uspesifisert

Arthur Svennevigs minnefond

Stipend innen oljeregnskap og –skatt. Norsk forening for oljeregnskap og –skatt (ORS) er en ideell, nøytral forening med medlemmer både blant oljeselskaper, revisjons- og advokatfirmaer, banker og myndigheter. Oljeregnskap og ol... Les mer