Medisin/sykepleie/helse

Nyegaard & Cos fond

Nyegaard & Cos fonds formål er å bidra økonomisk til medlemmer av Norges Farmaceutiske Forening (NFF) for (faglige) studier i inn- og utland, studier av fagligsosiale eller organisatoriske spørsmål, eller for studier ved fabrikk og/... Les mer

Medisin/sykepleie/helse

Odd og Randi Gullaksens Legat

Legatets formål er å gi pengestøtte til hjelp for funksjonshemmede og personer med bevegelsesvansker som følge av sykdom, lyte eller medført lidelse. Utdelingen av legatet skal ikke skje i bestemte porsjoner, men etter søkers behov... Les mer

Medisin/sykepleie/helse

Overlege Haakon Sæthres minnefond

Stipendiet skal brukes til studieopphold i utlandet innenfor fagfeltet psykiatri/nevrologi. Stipendier på kroner 20 000 deles vanligvis ut annethvert år. Den ene halvparten av stipendiet (kroner 10 000) kan bare søkes av sykepleiere... Les mer