Odd og Randi Gullaksens Legat

Legatets formål er å gi pengestøtte til hjelp for funksjonshemmede og personer med bevegelsesvansker som følge av sykdom, lyte eller medført lidelse. Utdelingen av legatet skal ikke skje i bestemte porsjoner, men etter søkers behov i henhold til legatets beslutning. Porsjonene må være etter en slik størrelse at at de innebærer en reell støtte for søkerne. Søkerne kan ikke motta midler til vanlig livsopphold, men må henvise til konkrete behov, for eksempel (ikke utfyllende) rullestol, hjelpeinnretninger, eller reise til helsesenter utenlands for medisinsk eller fysikalsk behandling.

Søkere med bopel i Bergen har fortrinnsrett ved utdelingen.
Søkere som ikke får dekket sitt behov gjennom de offentlige støtteordninger har fortrinnsrett ved utdeling.
Søkere med høyere grad av funksjonshemming prioriteres foran søkere med lettere hemming under ellers like vilkår.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her