Norges Kokkemesteres legater

* Paul Schaltenbrands legat. Det er styret i Norges Kokkemesteres Landsforening som er forretningsfører for legatet, og som innvilger og bestemmer størrelsen på de stipender som gis. Som en retningssnor for utdelingen av stipendier er det gitt at maksimum 50% av kapitalens avkastning kan deles ut i form av stipendier, resten skal tilføres legatet. Man har dermed garantert at legatets midler vokser for hvert år som går. Stipendiene som gis skal brukes til studier innen kokkefaget, og de skal være klart faglig rettet med særlig vekt på den praktiske delen av faget. De som søker stipendet må være kokker med fagbrev, som er aktive utøvere av kokkefaget. De som har søkt og fått stipendmidler tidligere år har vært enkeltpersoner eller grupper med gode prosjekter.
* Stipendet er etablert for å fremme bruken av norske råvarer og styrke norsk matkultur. Det tildeles årlig til enkeltpersoner eller grupper av unge fagutøvere innen kokkefaget som er under opplæring eller som nylig har gjennomgått denne, maksimum 2 år etter tildelt fagbrev. Studiet skal brukes til faglig rettede studier innen kokkefaget, med særlig vekt på den praktiske delen av faget. Det skal leveres inn skriftlig rapport etter bruk av stipendet. Stipendbeløp: kr 25.000.
* Hans R. Larsens legat
Hans R. Larsens legat ble stiftet i 1967 og har til formål å støtte ”videreutdanning av hotellfagelever som har vist særlige evner i matlagning”. Legatet gir i dag stipend til mat- og drikkefaglig videreutvikling/praksisplasser for unge kokker og servitører.” Hans R. Larsen var en kjent restauratør i Oslo og drev landets første selvstendige gourmetrestaurant, ”La Belle Sole”. Han var president i Norsk Hotell- og Restaurantforbund (NHRF) og formann i Oslo Hotell- og Restaurantforening (OHRF).
Stipend gis til faglærte kokker, konditorer og servitører som søker kjøkken- og serveringsfaglig etter- og videreutdanning eller praksisplass (commis). Legatet tilgodeser spesielt søknader som både gir faglig kompetanseutvikling for utøveren og samtidig innebærer faglig fornyelse i bransjen.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her