Kunst/kultur/litteratur/musikk

Dramatikerforbundets stipend

Norske Dramatikeres Forbund (NDF) har følgende stipend: Arbeidsstipend og honnørstipend. Stipendene kan søkes av og deles ut til dramatikere som har gitt sitt verk norsk eller samisk språkdrakt. Stipendene kan ikke søkes på dersom m... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Drømmestipendet

Deles ut av Norsk Tipping i et samarbeid med Norsk kulturskoleråd. 100 unge kulturutøvere innen kunst og kultur tildeles 10.000 kroner hver. Hver kommune kan nominere en person eller gruppe innen hver av disse kategoriene : - Dan... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Erling Kroghs sangerlegat

Det gis stipend hvert annet år til en norsk, mannlig sanger, fortrinnsvis tenor. Stipendet skal benyttes til utdannelse og er på et varierende beløp,- omkring kr 15.000–20.000,-. Aldersgrense 35 år. Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

EUs rammeprogram for kultur

EUs Kulturprogram EUs kulturprogram, Kreativt Europa (2014–2020) gir hovedsakelig tilskudd til kulturelle samarbeidsprosjekter mellom flere europeiske land og er rettet mot europeiske kulturaktører (private eller offentlige institu... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Festspillene i Nord-Norges turnéstipend

Tilskudd til nyskapende kunst- og kulturprosjekter. I 2017 tildeler Festspillene i Nord-Norge 1.000.000 kroner til turnéprosjekter. Prosjekttilskudd på inntil 200.000 kroner tildeles på bakgrunn av søknad. Hovedmålet med tilskuddene... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Festspillene i Nord-Norges ungkunststipend

Festspillene i Nord-Norge leter etter ungkunstnere med nye idéer som de drømmer om å sette ut i livet. Vi deler hvert år ut to stipender på inntil kr. 150.000 hver. Vi er på jakt etter unge kunstnere som kan lage et prosjekt med ti... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Finn Tveitos stiftelse

Til videreutdannelse/studier for mannlige dansere. Søkeren må fortrinnsvis være norsk statsborger og ha 3-årig godkjent yrkesutdanning innen dans eller 3 år profesjonell yrkeserfaring som danser. Stiftelsen kan gjøre unntak fra krit... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Fivefondet

Føremålet er å stø medlemer av studentmållaga til å få gjeve ut skrifter. Fondet stør spesielt omsetjingar av eller arbeid om framande bokverk, forfattarar og andre bokmenn på nynorsk. Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Fond for lyd og bilde - prosjekttilskudd

Fondets midler skal nyttes til beste for norske rettighetshavere og utøvende kunstnere og til støtte til produksjon og formidling av norske fonogrammer og video/filmprogrammer. Søknadsberettiget er video/filmprodusenter, fonogrampro... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Fond for utøvende kunstnere

Fondets midler skal brukes til støtte for profesjonelle, utøvende kunstnere som bor og har sitt virke i Norge. Med utøvende kunstnere menes: Musikere, sangere, skuespillere, dansere, dirigenter, sceneinstruktører og andre som gjenno... Les mer