Kunst/kultur/litteratur/musikk

Fondet for Kunst- og Designstudenter

Formålet med fondet er å støtte studenter ved avdelingene for Design, Kunstakademiet og Kunstfag gjennom tildeling av ulike stipend. Fordelingen av stipendmidlene er basert på de verdier de respektive legatene og fondene brakte inn... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Fridthjov og Aagot Anderssens legat

Legatets midler skal i første rekke brukes til utgivelse av Fridthjov Anderssens verker. Stipend kan også ytes til musikalsk, ubemidlet ungdom for yrkesmessig utdannelse i musikk, fortrinnsvis til personer fra Nord-Norge. Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Frifond barn og unge

Frifond barn og unge er en støtteordning for barn og ungdom som vil lage aktivitet der de bor. Grupper, foreninger, lokallag og små organisasjoner kan søke om opptil 35 000 kr i kalenderåret. En trenger ikke å være en registrert org... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Frifond musikk

Frifond musikk fordeler midler til musikkinteresserte barn og unge over hele landet. Minimum 1/3 av deltakerne i aktiviteten må være under 26 år, og gruppa må bestå av minst tre personer. Søker må være en demokratisk organisasjon, f... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Frifond organisasjon

Hvem er støtteordningen for? Hvem kan søke?: Tilskuddet skal gå til organisert og frivillig barne- og ungdomsaktivitet lokalt i Norge. Støtteordningen er for frivillige og demokratiske organisasjoner som har minst fem tilknyttede te... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Frifond teater

Støtteordning for frivillige scenekunstprosjekter innen teater og dans. Profesjonelle, offentlige og kommersielle prosjekter er ikke støtteberettigede. Støtten skal gå til frivillig lokal aktivitet for og med barn og ungdom. Søker m... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

G-Kultur

G-Kultur – for kunst og kultur med tilknyting til Gudbrandsdalen. Stiftinga G-Kultur vart oppretta i oktober 2013 som vidareføring av Gudbrandsdalslaget i Oslo, som vart nedlagt på same tid. Føremålet med G-Kultur er å gje økonom... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Gustav Gundersens Fond

Fondet kan gi bidrag til prosjekter eller tiltak som styrker sang og musikklivet ved Steinerskolene i Norge. Søknaden skal inneholde beskrivelse av prosjektet/tiltaket, realistisk budsjett og referanser. Til årlig utdeling omkring k... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Harriet Backers Minnefond

Harriet Backers Minnefond vurderer å utdele ett eller to stipendier à kr 15.000,- til én eller to bildende kunstnere. Søkere - mannlige og kvinnelige - forutsettes å ha fullført 4-årig kunstfaglig utdannelse og å ha avholdt separatu... Les mer