Kunst/kultur/litteratur/musikk

Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup

Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup yter støtte til Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst og andre allmennyttige formål. Det er intet søknadsskjema, men en søknad bør inneholde: • kort beskrivelse • ko... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Stipend og annen støtte fra Det faglitterære fond og NFF

Målet med fondet er å fremme norsk sakprosa. * Prosjektstipend til forfattere. Stipendet gis som støtte til utarbeidelse av manuskript til en bok eller annen sakprosautgivelse. Stipendet skal ikke gis til ren forskning, eller ti... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Stipend til norske skjønnlitterære oversettere

Kan søkes av norske oversettere (uavhengig av foreningstilknytning) med opphavsrett til minst to skjønnlitterære oversettelser utgitt på norsk forlag, eller til minst to oversettelser av dramatiske verk oppført på norsk scene (inkl.... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Tekstforfatterfondet

Støtte til aktive tekstforfattere av musikkverk. Den enkelte tekstforfatter skal selv søke fondet, med unntak av i kategorien spesielt. En tildeling vil bli sett i lys av tekstforfatterens bevilgninger de siste årene. Det er mulig å... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Thorleif Dahls ballettfond for dansere og koreografer

Det gis normalt reisestipend à ca. kr 10.–20.000 til én av følgende grupper: Til unge dansere (16–20 år) og til koreografer enkelte år. Søkere må gjennomføre prøvedans i lokalene til Nasjonalballetten. Nedre aldersgrense for søkere... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Tit Mohrs legat

Til støtte for utdanning av kunstnere innen bildende kunst og musikk, og til støtte for utøvende, praktiserende musikkinstitusjoner og kor. Legatporsjoner er kr 10-30 000,- Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Trafo

Trafo gir inntil 10 000,- i pengestøtte til kreative og kunstneriske prosjekter. Dette er et tilbud til deg mellom 16-22 år som er i gang med en ide, et prosjekt eller workshop som du ønsker å utvikle og gjennomføre. Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Unge Kunstneres Samfund (UKS), stipend.

* Maleren Ambrosius Egedius' og hustrus legat. Formål: I form av stipend å yte støtte til yngre begavede billedkunstnere. Det deles ut to stipend årlig. Søknadsfrist: 1. oktober. * UKS arbeidsstipend. Gis til to medlemmer av UKS... Les mer