Kunst/kultur/litteratur/musikk

Thorleif Dahls ballettfond for dansere og koreografer

Det gis normalt reisestipend à ca. kr 10.–20.000 til én av følgende grupper: Til unge dansere (16–20 år) og til koreografer enkelte år. Søkere må gjennomføre prøvedans i lokalene til Nasjonalballetten. Nedre aldersgrense for søkere... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Tit Mohrs legat

Til støtte for utdanning av kunstnere innen bildende kunst og musikk, og til støtte for utøvende, praktiserende musikkinstitusjoner og kor. Legatporsjoner er kr 10-30 000,- Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Unge Kunstneres Samfund (UKS), stipend.

* Maleren Ambrosius Egedius' og hustrus legat. Formål: I form av stipend å yte støtte til yngre begavede billedkunstnere. Det deles ut to stipend årlig. Søknadsfrist: 1. oktober. * UKS arbeidsstipend. Gis til to medlemmer av UKS... Les mer