Det Norske Komponistfond

Fondets styre bevilger midler til komponisthonorar for bestillingsverk og prosjektverk til offentlige konserter, forestillinger, visninger eller tilsvarende. En eventuell tildeling fra fondet vil bli utbetalt direkte til komponisten. Bestillingsverk honoreres normalt etter veiledende satser for komponisthonorar. Fondet legger vekt på at det er en intensjonsavtale mellom bestiller og komponist.

For at en komponist skal komme i betraktning ved tildeling av midler må hun/han offentlig ha vist sin yrkesaktivitet som komponist, og i hovedsak bo og ha sitt virke i Norge. Det er bestiller som søker. Dette kan være organisasjoner, fremføringsinstitusjoner, ensembler, prosjektansvarlige og enkeltmusikere. Ved sistnevnte må søker må være yrkesaktiv som konserterende utøver for å komme i betraktning. Eksempler på bestiller: Jazz, rock- eller viseklubb, Musikkens Venner, festival, kulturhus, privat arrangør, band/ensemble, soloartist/solist, tekstforfatter etc.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her