Journalistikk/presse

Mållaget i Kristiansands stipend for journaliststudenter

Mållaget i Kristiansand tilbyr stipend til journaliststudentar som ønskjer å bruke nynorsk i studiet og seinare i arbeidslivet. Søkjarar frå Agder er prioriterte, men kjem det ikkje gode søknader frå denne regionen, kan også and... Les mer

Journalistikk/presse

NRK-STUP

STUP er en studiepermisjonsordning til videre- og etterutdanning for journalistfaglige yrkesgrupper. NRK STUP disponerer i NRK vel en million kroner i året som deles ut i stipend til videre- og etterutdanning. Utdelingen foretas av... Les mer

Journalistikk/presse

Studiepermisjonsordningen for journalister

INDIVIDUELLE STIPENDER FRA STUP. Kan søkes av redaksjonelle medarbeidere i dags-, fag-, eter- og ukepresse (STUP) som er tilknyttet Journalistavtalen, i tillegg til frilansere (FRI-STUP) og ansatte i NRK (NRK-STUP). Målsettingen e... Les mer

Journalistikk/presse

Den Norske Fagpresses Forenings stipend (DNFF)

Fagpressen er presseorganisasjonen for fagmedier i Norge, med for tiden 212 medlemmer (2016). Midlene kommer fra Fagpressens vederlagsfond og kan søkes av alle ansatte i og utgivere av tidsskrift/fagpresse. Les mer

Journalistikk/presse

Nordisk reisestipend for journalister

Reisestipend for journalister Norad lyser ut inntil ti stipender à kr. 20.000 til journalister som ønsker å lage reportasjer om resultater av norsk utviklingssamarbeid. Målet med stipendordningen er å skape økt kunnskap og de... Les mer

Journalistikk/presse

Pressens Stipendfond

Stipendet går til prosjekter som enten skal dyktiggjøre søkerne på næringslivsområdet eller drive god, kritisk, undersøkende journalistikk på samme felt. Det kan søkes også av grupper og redaksjoner. Midlene til stipend på dette... Les mer

Journalistikk/presse

Norsk Redaktørforenings Vederlagsfond

Norsk Redaktørforening mottar hvert år midler fra Kopinor som kollektivt vederlag for kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale produsert av norske redaktører. Dette er i størrelsesorden kr 1,7 millioner. Vederlagsfondet gir... Les mer

Journalistikk/presse

Karina Jensens Minnefond

For pressefotografer og journalister, der stipendet skal gå til videreutvikling, utdanning eller prosjekter innen fotojournalistikk. Størrelse på stipendet avgjøres hvert år. Les mer

Journalistikk/presse

Barents-stipend

Til journalistisk arbeid som berører minst to land i Barentsregionen, og som skjer i et samarbeid mellom minst to journalister fra forskjellige land i regionen. Resultatet skal presenteres på årsmøtet til Barents Press. Prosjekt som... Les mer

Journalistikk/presse

Pressestipend fra Eksportutvalget for fisk

Formålet med stipendene er å gi journalister anledning til å gjøre seg kjent med markedene for norsk sjømat og tilegne seg kunnskap om eksport, handel og markedsføring av sjømat. Stipendbeløpet er inntil kroner 25. 000,- per motta... Les mer