Journalistikk/presse

Forum for plan- og bygningsretts stipend

Forum for plan- og bygningsrett gir hvert år kr. 20.000 i stipend i støtte for å skrive og publisere artikler, avhandlinger, bøker og annen faglitteratur innenfor plan- og bygningsrett. Stipendet kan gis til ett eller flere prosjekt... Les mer

Journalistikk/presse

Regifondet

Regifondet er Norske Filmregissørers fond for fordeling av privatkopieringsmidler. Det deles ut vederlag til regissører som har fått sin film/TVserie vist på norsk fjernsyn i en gitt peroode. Les mer

Journalistikk/presse

Bibliotekvederlagsfondet – Pressen Faglitteraturfond

Formål: Midlene skal, som fondets navn tilsier, brukes til å produsere faglitteratur innenfor emnet journalistikk, eller innenfor emner som er tilknyttet journalistikken. Det vil si reportasje-, dokumentar - og debattbøker tilknytte... Les mer