Pressens Stipendfond

Stipendet går til prosjekter som enten skal dyktiggjøre søkerne på næringslivsområdet eller drive god, kritisk, undersøkende journalistikk på samme felt. Det kan søkes også av grupper og redaksjoner.

Midlene til stipend på dette området er finansiert av fond stilt til rådighet av Storebrand og flere andre stipendgivere. Søkere kan enten finansiere prosjekt som skal gi videre utdanning eller opplæring i økonomisk journalistikk eller næringslivsjournalistikk, eller finansiere kritisk undersøkende prosjekter innenfor samme områder.

Det kan søkes om stipendstørrelse på opptil 50.000 kroner til samme prosjekt. Stipendiene kan søkes av journalister, redaktører eller redaksjoner (sistnevnte bør undertegnes av redaktør og redaksjonsklubb i fellesskap).

Stipendet tildeles av Pressens Stipendkomité (STIP).

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her