Religion

Christopher Bruun Stiftelsen

Christopher Bruun-stiftelsen er en stiftelse, ”opprettet til beste for Den norske kirke” med det formål ”å gi prester og teologer hjelp til praktisk og teoretisk å makte de oppgaver kirken til enhver tid er stillet overfor i norsk f... Les mer

Religion

Ansgarskolens legater

* Ansgarskolens Mediefond. Til lovende talenter blant skolens nåværende og tidligere studenter med sikte på deres videre utdannelse i kristelige/ kulturelle emner og medieforskning. Formålet inkluderer studier som dels retter seg mo... Les mer

Religion

Olav og Gunda Ingvaldstads legat

Til hjelp for elever ved kristelige folkehøgskoler i Norge. Det utdeles stipender på ca. kr 2. 000. Det søkes gjennom den enkelte skole, som foretar en prioritering av søkerne. Les mer

Religion

Medie-legatet

Medie-legatet er knyttet til Gimlekollen Mediesenter Kristiansand. Legatet kan gi støtte til kompetanseutvikling utover en mediefaglig grunnutdanning eller realkompetanse for følgende formål: øke kompetanse for kristne lærere innen... Les mer

Religion

Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond

Å spre informasjon om Det teologiske fakultets arbeid, opprettholde kontakt mellom fakultetet og dem som er utdannet ved dette. Å gi studentstipend til teologiske studenter, kandidater og prester som er utdannet og har tilknytning t... Les mer

Religion

Det teologiske menighetsfakultetets legater

Herdis og Robert Kirkerøds legat Legatmidler kan tildeles MF-studenter som er hjemmehørende i Nordland, Troms og Finnmark. Prester som tjenestegjør i disse fylkene, og som tar videreutdanning ved institusjonen, kan også komme i bet... Les mer