Religion

Christopher Bruun Stiftelsen

Christopher Bruun-stiftelsen er en stiftelse, ”opprettet til beste for Den norske kirke” med det formål ”å gi prester og teologer hjelp til praktisk og teoretisk å makte de oppgaver kirken til enhver tid er stillet overfor i norsk f... Les mer

Religion

Ansgarskolens legater

* Ansgarskolens Mediefond. Til lovende talenter blant skolens nåværende og tidligere studenter med sikte på deres videre utdannelse i kristelige/ kulturelle emner og medieforskning. Formålet inkluderer studier som dels retter seg mo... Les mer

Religion

Olav og Gunda Ingvaldstads legat

Til hjelp for elever ved kristelige folkehøgskoler i Norge. Det utdeles stipender på ca. kr 2. 000. Det søkes gjennom den enkelte skole, som foretar en prioritering av søkerne. Les mer

Religion

Medie-legatet

Medie-legatet er knyttet til Gimlekollen Mediesenter Kristiansand. Legatet kan gi støtte til kompetanseutvikling utover en mediefaglig grunnutdanning eller realkompetanse for følgende formål: øke kompetanse for kristne lærere innen... Les mer

Religion

DOI-stiftelsen

Formål: Å gi økonomisk støtte til kristne ledere som ønsker utdannelse/etterutdannelse innen emnene kirkevekst, apologetikk og kulturell kontekstualisering av evangeliet. Det er lite midler til rådighet og små porsjoner som blir del... Les mer

Religion

Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond

Den disponible del av avkastningen skal anvendes til: a) Å spre informasjon om Det teologiske fakultets arbeid og å opprettholde kontakt mellom fakultetet og dem som er utdannet ved dette. b) Å gi studentstipend til teologiske stude... Les mer

Religion

Det teologiske menighetsfakultetets legater

Herdis og Robert Kirkerøds legat Legatmidler kan tildeles MF-studenter som er hjemmehørende i Nordland, Troms og Finnmark. Prester som tjenestegjør i disse fylkene, og som tar videreutdanning ved institusjonen, kan også komme i bet... Les mer