Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond

Å spre informasjon om Det teologiske fakultets arbeid, opprettholde kontakt mellom fakultetet og dem som er utdannet ved dette. Å gi studentstipend til teologiske studenter, kandidater og prester som er utdannet og har tilknytning til fakultetet. Å arrangere ekskrusjoner og kurs som faller inn under nevnte formål.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her