Annet eller utspesifisert

A. W. Scheels Stiftelse

Den disponible del av avkastningen anvendes til stipend for studenter ved Universitetet i Oslo. Under ellers like vilkår har etterkommere av donator fortrinnsrett til stipendene. Les mer

Annet eller utspesifisert

Amelia Earhart stipend

Fondet ønsker å belønne kvinner som utmerker seg innen vitenskap og teknologi, samt høyne kvinners status. Stipendiater kan arbeide innen felter som aerodynamikk, fysikk, astronomi, medisin, meteorologi, biologi, miljøspørsmål eller... Les mer

Annet eller utspesifisert

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme

Den avkastning og de inntekter som er disponible - etter at 10% er tillagt kapitalen og etter at omkostninger i forbindelse med fondets administrasjon og utdeling er dekket - fordeles slik: I Kr 1.000.000 anvendes til Anders Jahres... Les mer

Annet eller utspesifisert

Arktisstipendet

Midlene gis som personlig stipend til hovedfag- og dr.gradstudenter ved norske universitet og høgskoler samt til norske studenter ved utenlandske universitet. Midlene skal dekke ekstrautgifter ved reiser og opphold i felt i arktiske... Les mer

Annet eller utspesifisert

Bergens forskningsstiftelse

Stiftelsen har som allment formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF. Stiftelsen har videre som formål å støtte forskning både ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF... Les mer

Annet eller utspesifisert

Bergens Universitetsfond

Forskere med tilknytning til Universitetet i Bergen kan søke Bergen universitetsfond om midler til prosjekter for formidling og publisering av forskningsresultater, samt til avholdelse av vitenskapelige konferanser, workshops. Les mer

Annet eller utspesifisert

Borgermester Edvard Christies legat

Av den disponible del av avkastningen utdeles halvparten til personer som har tatt juridisk embetseksamen med laud og som vil fortsette sine studier i utlandet. Den annen halvpart utdeles til personer som har tatt avsluttende univer... Les mer

Annet eller utspesifisert

Borregaard forskningsfond

Borregaard Forskningsfond ble opprettet 18. april 1952. Av kapitalens avkastning kan 2/3 fortrinnsvis benyttes til fremme av skogforskningen. Den øvrige del av kapitalens avkastning kan brukes til å fremme forskning vedrørende hel... Les mer