Medisin/vetrinærmedesin/helse

Advokat Rolf Sandberg Reberg og Ellen Marie Rebergs legat

Til forskning av Parkinsons sykdom. Forskningsprosjektene må utarbeides og gjennomføres ved norsk nevrogisk klinikk og/eller ved norsk universitetsinstitutt. Legatet tar i første rekke sikte på større forskningsprosjekter. Støtte ov... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Agnes og Martin Sudlands legat til medisinsk forskning

Til fremme av forskning av kreft, hjerte- lungesyke og sukkersyke. Til utdeling: Avkastning av grunnkapitalen på kr 1.000.000 (indeksreguleres). Tildeling blir gitt til de respektive sykdomsgruppers sentrale organisasjoner som vider... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Agnes Sars legat

Formål: Å støtte bl.a. blindesaken, indremisjonen, utforsking av sykdommer og hjelp til handikappede. Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Aktieselskabet Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vårt kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske sykdommer, eller å få økt kunnskap og innsikt til å forebygge og behandle slike sykdommer. Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Alf Harborgs fond

Stiftelsens formål er å fremme klinisk eller basalvitenskaplig forskning vedrørende nervebaners funksjon og sykdom med nær relasjon til sykdommen amyotrofisk lateral-sklerose som mulig. Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Anett Andersens legat

Legatets formål er å gi støtte til personer som har brystkreft med spredning og som er under 35 år. Legatmidlene skal brukes til ting eller gjøremål som kan bidra til en hyggeligere hverdag og økt velvære man ellers ikke ser seg i s... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Annelise Jelstrups legat

Den disponible del av avkastningen anvendes til fremme av forskning på hjerte- og karsykdommer gjennom utdeling av vitenskapelige stipender. Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Arne E. Ingels' legat til Rikshospitalets hudavdeling

Den disponible renteavkastning skal brukes til stipend, eventuelt som tilskudd til forskningsopphold i utlandet. Følgende to persongrupper kan etter søknad komme i betraktning ved tildeling av stipend: Gruppe I: Donators nevøer elle... Les mer