Historie/arkeologi/filosofi/filologi

Arkitekt Eugen Nielsens legat

Den disponible del av avkastningen anvendes som stipend til norske arkeologers studier i Roma, innenfor rammen av den virksomhet som drives ved Det norske institutt i Roma. Les mer

Historie/arkeologi/filosofi/filologi

Arkitekt Eugen Nielsens stiftelse

Formål: Å utdele stipend og bidrag til forskere og institusjoner som driver studier og forskning innen historie, herunder militærhistorie. Det kan søkes om prosjekter som varer flere år, det må i så fall søkes hvert år. Både enkeltp... Les mer

Historie/arkeologi/filosofi/filologi

Dr. philos Hans Holsts minnefond

Den disponible del av avkastningen utdeles: 1. Som stipend til en akademiker som utdanner seg til vitenskapelig stilling ved Myntkabinettet. 2. Som stipend til studenter som vil gjøre bruk av numismatikken i sine studier, særlig på... Les mer

Historie/arkeologi/filosofi/filologi

Hans Andreas Benneches stiftelse

Den disponible del av avkastningen deles ut som stipend til vitenskapelige studier innen klassisk gresk-romersk og orientalsk filologi. Studenter på hovedfagsnivå kan komme i betraktning ved tildeling av stipend. Les mer

Historie/arkeologi/filosofi/filologi

Hans Siewers legat

Hvert 3. år skal den disponible del av avkastningen de siste tre årene tildeles som stipend til vitenskapelig reise for søkere hvis forskning hører inn under klassisk filologi, fortrinnsvis innen latin og gammelgresk. Les mer

Historie/arkeologi/filosofi/filologi

Historisk-filosofisk fakultets legater, Universitetet i Bergen

* Skolebestyrer B.E. Bendixens legat til fremme av arkeologisk forskning. Har som formål å fremme arkeologisk forskning ved Universitetet i Bergen, særlig kirkelig arkeologi. Årlig beløp til utdeling ca. kr 35 000–40 000. * Skolebe... Les mer

Historie/arkeologi/filosofi/filologi

Industriarbeiderkulturlegat

Norsk Industriarbeidermuseum deler ut legat for studier i industriarbeiderkultur. Støtten blir gitt i form av ett eller to stipend til private personer eller institusjoner. Legatet skal støtte forskning i videste forstand av industr... Les mer

Historie/arkeologi/filosofi/filologi

J.C. Dahls Kulturminnefond

Stiftelsen J.C. Dahls Kulturminnefonds formål er å støtte vedlikehold og restaurering av kulturminner på Vestlandet på en slik måte at tiltaket har betydning for vitenskapelig forskning. Søknader om støtte må inneholde en beskrivels... Les mer