Historie/arkeologi/filosofi/filologi

Dr. philos Hans Holsts minnefond

Den disponible del av avkastningen utdeles: 1. Som stipend til en akademiker som utdanner seg til vitenskapelig stilling ved Myntkabinettet. 2. Som stipend til studenter som vil gjøre bruk av numismatikken i sine studier, særlig på... Les mer

Historie/arkeologi/filosofi/filologi

Hans Andreas Benneches stiftelse

Den disponible del av avkastningen deles ut som stipend til vitenskapelige studier innen klassisk gresk-romersk og orientalsk filologi. Studenter på hovedfagsnivå kan komme i betraktning ved tildeling av stipend. Les mer

Historie/arkeologi/filosofi/filologi

Historisk-filosofisk fakultets legater, Universitetet i Bergen

* Skolebestyrer B.E. Bendixens legat til fremme av arkeologisk forskning. Har som formål å fremme arkeologisk forskning ved Universitetet i Bergen, særlig kirkelig arkeologi. Årlig beløp til utdeling ca. kr 35 000–40 000. * Skolebe... Les mer

Historie/arkeologi/filosofi/filologi

Industriarbeiderkulturlegat

Norsk industriarbeidermuseum (NIA) deler ut Legat for studier i industriarbeiderkultur. Legatet skal støtte forskning i videste forstand av industriarbeiderkultur, særlig i Tinn og Telemark, men også utenfor fylkets grenser, og gis... Les mer

Historie/arkeologi/filosofi/filologi

J.C. Dahls Kulturminnefond

Stiftelsen J.C. Dahls Kulturminnefonds formål er å støtte vedlikehold og restaurering av kulturminner på Vestlandet på en slik måte at tiltaket har betydning for vitenskapelig forskning. Søknader om støtte må inneholde en beskrivels... Les mer

Historie/arkeologi/filosofi/filologi

Kaia og Torfinn Tobiassens fond

Stiftelsen tildeler støtte for master- og ph.d.-studenter som arbeider med middelalderforskning ved norske universiteter og høgskoler. Les mer

Historie/arkeologi/filosofi/filologi

Legatet Norvège-France

Den disponible del av avkastningen anvendes til: a) Stipendier til norske forskere (evt. hovedfagsstudenter i fransk, som arbeider med hovedoppgaven) til vitenskapelige studier i fransk diktning, tenkning, historie, språk eller kun... Les mer

Historie/arkeologi/filosofi/filologi

LOs stipend for studier i arbeiderhistorie

Stipendet er opprettet for studier om emner innenfor arbeiderhistorie og arbeiderbevegelsens historie. Formålet med stipendet er å stimulere interesse for og forsking i arbeiderhistorie og arbeiderbevegelsens historie. Stipendets s... Les mer