Jus

Skriveplass og stipend for jusstudenter

Skal du skrive masteroppgave i rettsvitenskap? Da bør du søke om skriveplass i Deloitte Advokatfirma. Vi tilbyr skriveplass ved våre kontorer i Oslo, Bergen og Stavanger. Vi gir deg: Et økonomisk stipend på 30.000 kroner... Les mer

Jus

Otto Løvenskiolds legat

Stipendiene anvendes til et års studieopphold i utlandet for juridiske kandidater, menn eller kvinner, utgått fra Universitetet i Kristiania med Laud. eller Haud eller tilsvarende karakter, når de har norsk statsborgerrett, er bosat... Les mer

Jus

Nordisk Inst. for Sjøretts stipend

*Protection & Indemnity-klubben til assuranceforeningen Skuld finansierer stipendet til en vitenskapelig assistent hvert år, dessuten gis et mindre stipend til en av studentene på Master of Maritime Law programmet. * Fra år til ann... Les mer

Jus

Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Det juridiske fakultet skal utdele den disponible avkastning som stipend til en eller flere juridiske kandidater til reiser i forbindelse med vitenskapelige studier til land utenfor de skandinaviske land, Island, Færøyene og Finland. Les mer