Landbruk/jordbruk/skogbruk/fiske

Kjell Moens minnefond

Til bevaring av Tanalaksen. Støtte til forskning og undersøkelser av alle forhold rundt villaksen i Tanavassdraget. Studenter, forskere og foreninger kan søke om tilskudd. Les mer

Landbruk/jordbruk/skogbruk/fiske

Bygdekvinnelagets Kvinnestipend 2011- 2012

Kva gjer bygder opnare, rausare og meir inkluderande? Med kvinnestipendet ynskjer Norges Bygdekvinnelag i 2011 og 2012 å inspirere unge kvinner til å ta tak i praktiske og/eller teoretiske oppgåver/prosjekt/metodar som fell in... Les mer

Landbruk/jordbruk/skogbruk/fiske

Gudrun og Sigurd Haaheims Minnefond

Formål: Å gi stipend til studenter og yngre forskere knyttet til Institutt for naturforvaltning (UMB), område skogfag, eller Institutt for landskapsplanlegging (UMB), område jordskifte. Søkere må være faglig sterke eller på annen må... Les mer

Landbruk/jordbruk/skogbruk/fiske

Utviklingsfondet for skogbruket

Målsetning: En stimulans for forskere og andre fagpersoner i skogbruket til videreutdanning eller spesialisering innenfor skogbruk og skogrelatert virksomhet og gi internasjonal erfaring. Søkere må ha kompetanse fra høgskole- eller... Les mer