Teknikk/elektronikk

Norsk VVS Stiftelse for forskning

Til fremme av vitenskapelig forskning og opplæring innenfor de varme-, ventilasjons- og sanitærtekniske fagområder. Normalt gis støtte til enkeltpersoners faglige utvikling gjennom deltakelse på videreutdanningskurs, foredrag på int... Les mer

Teknikk/elektronikk

Norges tekniske høgskoles fond

Stiftelsens formål er å støtte virksomhet knyttet til den teknologiske utdanning og forskning ved NTNU ved å fremme så vel vitenskapelige som praktiske studier og undersøkelser i alle fag som hører inn under siv.ark. utdanningen og... Les mer

Teknikk/elektronikk

SINTEF-stipendet

SINTEF-stipendet tildeles årlig og har som mål å gi universitetsstudenter muligheten til å gjennomføre prosjekter eller studieopphold i sin mastergradsutdanning. Utdanningen må være relevant for ett eller flere av fagområdene i SINT... Les mer