Teknikk/elektronikk

Norsk VVS Stiftelse for forskning

Til fremme av vitenskapelig forskning og opplæring innenfor de varme-, ventilasjons- og sanitærtekniske fagområder. Normalt gis støtte til enkeltpersoners faglige utvikling gjennom deltakelse på videreutdanningskurs, foredrag på int... Les mer

Teknikk/elektronikk

Norges tekniske høgskoles fond

Stiftelsens formål er å støtte virksomhet knyttet til den teknologiske utdanning og forskning ved NTNU ved å fremme så vel vitenskapelige som praktiske studier og undersøkelser i alle fag som hører inn under siv.ark. utdanningen og... Les mer

Teknikk/elektronikk

SINTEF-stipendet

Med SINTEF-stipendet ønsker vi å bidra til en sterk relasjon mellom studenter og SINTEF. Stipendets formål er å gi finansiell støtte til masterstudenter i deres gjennomføring av prosjekter, studieopphold o.l. Tildeling • Stipend... Les mer

Teknikk/elektronikk

Den norske Banks fond for NTNU

Stiftelsen støtter tiltak som kan tjene til å styrke samarbeidet mellom den teknologiske utdanning og forskning og norsk næringsliv. Forskningsoppgavene skal i alminnelighet foregå ved NTNU og/eller SINTEF Les mer

Teknikk/elektronikk

GE Energy (Norway) fond ved NTNU

Stiftelsen har til formål å støtte studier og undervisning, forskning og utvikling vedrørende vannturbiner/hydrauliske strømningsmaskiner, og for øvrig oppgaver i tilknytning til fagområdet. Les mer

Teknikk/elektronikk

Tandbergs Radiofabrikks fond

Stiftelsens formål er å dele ut stipendier og på annen måte støtte forskning og andre tiltak ved NTNU som kan utvikle den industrielle virksomhet på elektronikkens område i Norge til beste for allmennheten, herunder også videreførin... Les mer