Buskerud

Barbara Vogler og Gudbrand Mos stipendfond

Stipendet kan søkes av yngre kunstnere (inntil 45 år) med spesiell begavelse innen bildende kunst og kunsthåndverk. Søkere må være bosatt i eller ha spesiell tilknytning til Nedre Eiker kommune. Stipendets formål er å gi oppmuntring... Les mer

Buskerud

Bertha og Henry Juel Andresens legat

Økonomisk støtte til ungdom under 25 år, hjemmehørende i Drammen og Lier, som står under tilsyn av Kriminalomsorg i frihet i Buskerud, til å kunne gjennomføre utdanning utover ungdomsskole, fortrinnsvis yrkesskole og handelsskole el... Les mer

Buskerud

Buskerud fylkeskommunes idrettsstipend

Idrett: * Utviklingsstipend for idrett. Fem idrettsstipend av kr. 20.000,- * Fylkesidrettspris, Ett stipend av kr. 50.000,-. Det gis kun anledning til å bli nominert til fylkesidrettsprisen. Les mer

Buskerud

Buskerud fylkeskommunes kulturstipend

*Utviklingsstipend kultur. Fem kulturstipend av kr 20.000,-. Stipendene skal gi inspirasjon og mulighet til å kunne uttrykke, eksponere og videreutvikle seg innen ulike kunst- og kulturuttrykk. Det kan søkes til gjennomføring av spe... Les mer

Buskerud

Drammen Næringslivsforenings Stipendiefond

Herunder opptatt Legatet Johan Bruusgaards Minde. Fondets formål er å gi studenter fra Drammensregionen stipendier for studier ved norske eller utenlandske høyskoler/universiteter eller stipendier til annen relevant yrkespraksis i N... Les mer

Buskerud

Drammen Overformynderis legater

* Legat til fordel for barn og ungdom under 18 år. Årlig avkastning kan deles ut til vanskeligstilt barn/ungdom under 18 år bosatt i Drammen, samt til blind ungdom bosatt i Drammen og Svelvik kommune, med formål videregående skolega... Les mer

Buskerud

Emmy og Thorleif Olsens legat

Til beste for uføre og handikappede i Røyken. Det er ikke presisert hvilke formål eller tiltak det kan søkes støtte til. Midler tildeles enkeltpersoner, dvs. uføre og handikappede i Røyken. Legatstyret ønsker ikke søknad fra organis... Les mer

Buskerud

Familien Kiær og Solbergs legat

Til støtte for økonomisk vanskeligstilte i Drammen kommune og omegn. Både enkeltpersoner og organisasjoner med virksomhet som støtter formålet kan søke. Søknaden skal minst inneholde navn og adresse på søker samt opplysninger om beh... Les mer