Østfold

Anne Maries Legat

Sarpsborgs kommunes til hjelp for tuberkuløse eller kreftpasienter - til kuropphold mv. Les mer

Østfold

Brødrene Carstensens legat

Til evnerik ungdom i Onsøy kommune for høyere skoleundervisning (etter videregående) og til høyere utdannelse av enhver art. Under ellers like vilkår er ungdom født og oppvokst på Gressvik fortrinnsberettiget. Les mer

Østfold

Else og Johan Johannessens legat

Til økonomisk vanskeligstilte bosatt i Østre Fredrikstad og i kretsene Kjølberg, Begby og Søndre Borge. Søknadsfrist: 30.11. Det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema, men dokumentasjon mhv.økonomisk situasjon skal følge med søkn... Les mer

Østfold

Frederik II vg skoles jubileumsfond

Stipend kan søkes av tidligere elever ved Frederik II videregående skole samt nåværende lærere ved samme skole. Stipend deles ut hvert femte år, neste gang i 2011. Les mer

Østfold

Fredrikstad kommunes utdanningslegat

Gjennom Fredrikstad kommunes utdanningslegat deles hvert år ut stipend til personer som tar utdanning utover videregående skoles nivå med omfang minimum tre årsstudium. Studenter som er hjemmehørende i Fredrikstad kommune kan søke o... Les mer

Østfold

Grimsrød, Grydeland og Skaugs legat

Deler ut stipend til videreutdanning eller støtte til medisinsk rekreasjon eller rehabilitering for eldre. For å komme i betraktning må personene ha bodd i Hobøl kommune i minst 5 år. Les mer