Vestfold

Ole Arnt Stavnum og hustrus legat

Til all videregående utdanning for ungdom og til gamle og uføre hjemmehørende i Stokke kirkesogn. Stipendiebeløp ca kr 1.000 til fordeling. Kunngjøring i september. Les mer

Vestfold

Re kommunes legater

*Melbostad, Valmestad, Valmestad og Gjessings legater Legatets formål: Kirkelige- og kulturelle formål og/eller formål som kommer barn og unge til gode i Re kommune. Fortrinnsberettigede skal være sangkor, orkestre og musikkorps s... Les mer

Vestfold

Sandefjord kommunes kulturstipend

Kultur- og fritidsutvalget i Sandefjord skal dele ut kulturstipend. Stipendet er på 7500 kroner. Det blir valgt ut inntil fem stipendmottakere. Søkerne vurderes av kultur- og fritidsutvalgets pris- og stipendkomite. Kultursti... Les mer

Vestfold

Sandefjord kommunes legater

* Olav Ringdal d.y.'s og Ester K. Hesselbergs utdanningslegat. Legatets avkastning skal anvendes til utdannelse fortrinnsvis i England, av evnerik ungdom fra Sandefjord etter at de har tatt eksamen ved videregående skole eller tilsv... Les mer

Vestfold

Sandefjord Menigheters Felleslegat

Legatet er opprettet ved at 38 mindre legater i Sandefjord menigheter er slått sammen til et felleslegat. De som kan søke om tildeling er vanskeligstilte, syke og trengende i Sandefjord kommune. Utdelingsbeløp ca 50.000 kr pr år. Les mer

Vestfold

Stipend/legat for unge studenter fra Vestfold

Vår stipendordning kan gi deg støtte til videre utdanning. Stipendets formål er å støtte ungdom som er hjemmehørende i Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik kommune og som utdanner seg utover videregående skole. Les mer

Vestfold

Tjøme kommunes offentlige legater

FELLESLEGAT I: Avkastningen deles ut til aldersboliger, veldedige og samfunnsnyttige formål i Tjøme kommune. Mandatet tolkes/praktiseres av Tjøme legatstyre til å gjelde verdige trengende bosatt i Tjøme kommune. Ligningsopplysninge... Les mer

Vestfold

Trygve Tellefsens legat

Legatet ytes til utdannelse av lovende og evnerike barn eller unge mennesker, fortrinnsvis de som har mistet sine foreldre, eller uforskyldt helt eller delvis mangler støtte hjemmefra. Barn og unge fra Sandefjord og Kristiansand er... Les mer