Annet eller uspesifisert

Arna, Sigvor og Oddvar Riksheims legat

Formål: Kan søkes av personer og institusjoner, fortrinnsvis i Nord-Norge. Til prosjekt som fremmer skapende virksomhet og personlig formuttrykk hos psykisk funksjonshemmede. Til pedagogisk utviklingsarbeid med relasjon til nevnte p... Les mer

Annet eller uspesifisert

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)

Frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke om tilskudd til nasjonal og internasjonal drift. Bevilgningene fastsettes hvert år i statsbudsjettet. For tilskuddsåret 2009 var rammene slik: ca kr 83 mill til na... Les mer

Annet eller uspesifisert

Chr. Erichsens legat for forbrytere

Økonomisk hjelp til forbrytere som har utstått sin straff. Søknad om støtte må formidles gjennom organisasjonen Kriminalomsorg i Frihet i det aktuelle fylket. Les mer

Annet eller uspesifisert

Erling og Gøtha Louise Havrevolds legat

Formål: Å støtte privatdrevne, humanitære virksomheter i deres arbeid i Norge. Utdelingsbeløp til en eller flere mottagere fastsettes av legatets styre årlig. Les mer

Annet eller uspesifisert

Frk. Therese Meyns Legat

Legatets formål er å yte bidrag eller utdeling av gaver til eldre som oppholder seg på institusjon i Oslo og Akershus. Utdelingene skal bidra til økt trivsel for den enkelte og samtidig gi institusjonen en mulighet til å gi et bedre... Les mer

Annet eller uspesifisert

Gidske og Peter Jacob Sørensens Fond

Stiftelsens formål er i første rekke å fremme vitenskapelig arbeid eller forskning på det medisinske område med minst 50% av den årlige avkastning som skal utdeles, samt støtte annet vitenskapelig arbeid, herunder utgivelse av viten... Les mer

Annet eller uspesifisert

Gunvor Mindes legat

Stiftelsens formål er å utdele midler til verdige personer som på grunn av alder, sykdom, tap av forsørger eller lignende omstendigheter har økonomiske vansker. Les mer

Annet eller uspesifisert

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse forvalter midlene etter at Vestlund Habiliteringssenter i Fyllingsdalen i Bergen ble solgt til Hordaland Fylkeskommune midt på 1990-tallet. Stiftelsen er en ideell, privat stiftelse, med formål å ti... Les mer