Annet eller uspesifisert

Hjelpefondet for studenter

Stiftelsens formål er å støtte sivilarkitekt- og sivilingeniørstudenter som på grunn av sykdom eller andre uforutsette forhold har behov for økonomisk støtte. Les mer

Annet eller uspesifisert

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse forvalter midlene etter at Vestlund Habiliteringssenter i Fyllingsdalen i Bergen ble solgt til Hordaland Fylkeskommune midt på 1990-tallet. Stiftelsen er en ideell, privat stiftelse, med formål å ti... Les mer

Annet eller uspesifisert

Kriminalomsorgsfondet

Deler av renteavkastningen på ca. kr. 200.000,- kr benyttes til søkere. Rentene skal komme hele landet til gode og nyttes til lovovertredere som ønsker å komme ut av en vanskelig livssituasjon. Søker må stå under tilsyn av Friomsorg... Les mer

Annet eller uspesifisert

Kronprinsesse Märthas Minnefond

Fondet har en kapital på ca kr 28 mill og den totale årlige utdeling ligger på ca kr 1,5 mill. Til minne om Kronprinsesse Märthas medmenneskelige omtanke er det fondets formål å gi økonomisk støtte til sosiale og humanitære tiltak i... Les mer

Annet eller uspesifisert

Odd Ryghs stiftelse

”Stiftelsen gir økonomisk støtte til kristent arbeid, tiltak som har til hensikt å løfte mennesker ut av fattigdom og sosial nød, katastrofehjelp, arbeid for rusavhengige, samt til utdanning eller andre stimulerende tiltak for barn... Les mer

Annet eller uspesifisert

Sigrid Wågans Minnefond

Nordnorsk Pensjonistskole har opprettet Sigrid Wågans Minnefond. Sigrid Wågan døde i 1992 og la gjennom store deler av sitt liv ned et utrettelig og uegennyttig arbeid for funksjonshemmedes og eldres rettigheter i samfunnet. Hennes... Les mer

Annet eller uspesifisert

Stiftelse 99

Arbeider særlig med å forebygge etiske overgrep i terapi. Med dette menes her misbruk av pasientens tillit seksualiserte grenseoverskridelser/ profesjonell incest overtramp eller overgrep av tilgrensende karakter.... Les mer

Annet eller uspesifisert

Stiftelsen Scheibler

Stiftelsens formål er å støtte samfunnsnyttige og kulturelle tiltak. Stiftelsen konsentrerer i hovedsak sin innsats om Oslo-området. Totalt blir det delt ut ca. 10 mill. kroner årlig. Stiftelsens styre innvilger støtte til konkr... Les mer

Annet eller uspesifisert

Tryg Allmennyttige Stiftelse

I en periode ønsker Tryg Allmennyttige Stiftelse å gi økonomisk støtte til trygghetsskapende og allmennyttige formål i Norge, innenfor områdene: - skadeforebygging - klima/bærekraftig utvikling (fokus på klimatilpassing og ”grønn”... Les mer