Annet eller uspesifisert

Understøttelsselskapet for husarme i Christiania

Formål: Ved utdeling av pengebidrag å lindre sådanne verdige trengendes nød hvis oppdragelse og sosiale forhold gjør at de vanskelig kan motta understøttelse ("Pauvres Honteux"). Søkere må være over 60 år og bosatt i Oslo. De faste... Les mer

Annet eller uspesifisert

Zander Kaaes Stiftelse

Formål: Dette gjøres ved at det utdeles legatporsjoner med inntil kr 10 000,- til enslige, eldre trengende personer. Det årlige beløp indeksreguleres. Frist for søknader er 1. juni hvert år Les mer