Gidske og Peter Jacob Sørensens Fond

Stiftelsens formål er i første rekke å fremme vitenskapelig arbeid eller forskning på det medisinske område med minst 50% av den årlige avkastning som skal utdeles, samt støtte annet vitenskapelig arbeid, herunder utgivelse av vitenskapelige skrifter og avhandlinger. Unntatt i særlige tilfelle skal det ikke tildeles midler til et bestemt prosjekt for en periode over tre år.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her