Legater til syke og uføre

Norsk Revmatikerforbunds barnefond

Fondets formål er å yte økonomisk støtte til barn og unge (opptil 18 år) med revmatiske sykdommer. I enkelte tilfeller også med ledsager. Støtte gis til: A) Behandlingsreiser/rekreasjonsreiser til steder i Syden med gunstig klima.... Les mer

Legater til syke og uføre

Oslo Sanitetsforenings legater

*Legat for revmatiske pasienter Legatets formål er å yte økonomisk støtte til revmatiske pasienter, herunder yte bidrag til anskaffelse av nødvendige hjelpemidler. *Utdannelse for revmatiske pasienter Legatets formål skal være... Les mer

Legater til syke og uføre

Solveig og Leif Hærums legat

Revmatikere og foresatte for barn som har revmatiske lidelser, og som er bosatt i Rogaland, Vest-Agder eller Aust-Agder, kan søke fra stiftelsen. Det kreves at søker/barn har en revmatisk lidelse som er diagnosert av spesialist i re... Les mer

Legater til syke og uføre

Stiftelsen Cathrine og Nils Hals' legat for funksjonshemmede

Legatets formål er å yte hjelp til fysisk funksjonshemmede enkeltindivider, fortrinnsvis på områder hvor det offentlige ikke yter bidrag, for eksempel til spesialutstyr eller utdannelse. Støtte til feriereiser har i de senere år vær... Les mer

Legater til syke og uføre

Tannlege Hans Holmsen og Gudrun Holmsens legat

Revmatikere kan søke støtte til formål som kan bedre vedkommendes funksjonsevne. Det gjelder forhold som ikke helt eller delvis dekkes av det offentlige og som ikke allerede er betalt av søkeren. Det er en sterk økonomisk behovsprøv... Les mer

Legater til syke og uføre

Velferdsfondet for psykiatriske langtidspasienter

For personer med kroniske psykoselidelser, unntaksvis med andre tilsvarende alvorlige sinnslidelser, som oppholder seg i Norge. Søkere med lav inntekt og formue prioriteres. Både enkeltpersoner og grupper kan søke. Støtte til al... Les mer

Legater til syke og uføre

Wenche Elisabeth Johansens minne

Formål: A. Å støtte kreftforskning og/eller fremme kreftbehandling. B. Å støtte rehabilitering av kreftsyk ungdom Legatets avkastning deles i to like store deler mellom de to formål. Opplysning om ledige midler kunngjøres i Namd... Les mer