Legater til syke og uføre

Ørdal og Jensens legat

Legatets formål er at midlene som utdeles skal nyttes til å fremme tiltak for psykisk utviklingshemmede i Norge, i første rekke på Vestlandet. Les mer