Kreftforeningens økonomisk pasientstøtte

Kreftforeningens legater øremerket kreftsyke

Kreftforeningen forvalter flere legater og gaver som har som formål å yte støtte til kreftpasienter som har fått økonomiske vanskeligheter på grunn av sykdom og behandling. Legatet gir også støtte til pårørende. Det største av disse legatene er Nini og Arne Durbans legat for støtte til kreftrammede. De øvrige midlene kommer fra Kreftforeningens paraplystiftelse for bistand til vanskeligstilte kreftsyke personer (Arne Dahlers minnefond, Anna Grøslands legat, Borghild Kolstads legat, Gudrun Kongelfs legat og Borghild og Harald Ruuds legat), Trond Mørruds stiftelse, diverse gaver og tilskudd fra Kreftforeningen. Årlig er det fem millioner kroner til fordeling fra disse midlene.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her