Komponistenes Vederlagsfond

Komponistenes Vederlagsfonds formål er å støtte skapende tonekunst, uansett genre. Støtte skal komme de komponister til gode som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats. Yrkesaktive komponister kan søke komponiststipend. Den enkelte komponist skal selv søke. Komponister som ikke er tilsluttet fagorganisasjon, er like søknadsberettiget som medlemmer. Fondet støtter normalt ikke komponister under kunstnerisk grunnutdanning. Organisasjoner som arbeider for å skape og formidle nyskrevet musikk kan søke om organisasjonsstøtte. Det søkes innenfor følgende kategorier:

Komponiststipend:
• Arbeidsstipend gis for komponering av konkret angitte verk, eller realisering av prosjekt som det ikke foreligger bestilling for.
• Reisestipend gis til et konkret prosjekt, for eksempel kurs, utdannelse, festivaler, fremføringer og annet.
• Utstyrsstøtte gis til innkjøp av utstyr som direkte knytter seg til komponering.
• Fordypningsstipend tildeles for å gi komponister mulighet til kunstnerisk fordypning. Søkere må dokumentere og vise til produksjon på høyt nasjonalt nivå. Fordypningsstipend utgjør kr. 210 000 i 2016.

Organisasjonsstøtte:
• Tilskudd til organisasjoner og foreninger som har til hovedformål å fremme ny norsk musikk, uansett genre.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her