Finland

Norsk-finsk kulturfond

Bidrag kan søkes av enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og institusjoner med virksomhet innenfor fondets interesseområde. Fondet prioriterer i 2016 bidrag til kulturaktivitet innenfor områdene arkitektur, billedkunst, design,... Les mer