Italia

Disponent Eystein Magnus' legat

Til fordel for norske studenter i klassisk arkeologi og kunsthistorie for studieopphold ved Det norske institutt i Roma. Vilkår og søknadsskjema fås ved henvendelse til legatbestyrer ved Mette Nymark Bårdsen, mnb@harris.no. Les mer