Kina

Statsstipend til Kina

Den kinesiske stat tilbyr årlig norske viderekomne studenter og yngre forskere innen alle fagområder en kvote på ti stipender til studier eller forskning ved et kinesisk høyere lærested. Mål for programmet: Statsstipendene und... Les mer