Anders Jahres Humanitære Stiftelse

Støtte til tiltak av humanitær, kulturell, og sosial art, - med særlig vekt på virksomheter i Sandefjord og Vestfold fylke for øvrig. Under sosiale tiltak skal det tas spesielt hensyn til omsorg for eldre. Organisasjoner, lag og foreninger kan søke. Søker med tilknytning til hovedorganisasjon bes søke gjennom denne. Søknader fra virksomheter utenom Vestfold vil bare unntaksvis bli vurdert. Søknader fra enkeltpersoner kan ikke ventes imøtekommet. Studier og utdannelse faller utenfor rammen av den virksomhet som blir støttet. Det utdeles årlig omkring 6 mill kr.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her