Mållaget i Kristiansands stipend for journaliststudenter

Stipend for journaliststudentar som ynskjer å bruke nynorsk i studiet og seinare i arbeidslivet. Stipendiet er i fyrste rekkje mynta på studentar frå Agder, men studentar frå andre landsdelar kan òg søkje. Det vert delt ut inntil 10.000 kroner kvart studieår i tre år, men studenten lyt søkje kvart år.
Søknadsfrist er 10. oktober.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her