Diverse stipend og legater

Stiftelsen UNI

Stiftelsen UNIs formål er å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Det gis økonomisk støtte til tiltak som verner mennesker og fortidsminner og det g... Les mer