Kunst/kultur/litteratur/musikk

LNU Demokratimidlene

Hvem er støtteordningen for? Hvem kan søke?: Demokratiske nasjonale barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge i samarbeid med demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner i Russland, Georgia, Ukraina og Moldova. Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Alf J. Aareskjolds Minnefond

Alf Johan Aareskjolds minnefond er opprettet for å hedre den store innsatsen Alf Johan Aareskjold utførte innenfor musikklivet. Minnefondet skal gi økonomisk støtte i form av stipend til unge, talentfulle musikkutøvere med tilknyt... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Arild Wahlstrøms fond

Formål: Tiltak som kan øke forståelsen for Picasso i Norge, samt til norske tegnere og grafikere for å øke det kunstneriske og tekniske nivå. Samlet årlig utdeling i størrelsesorden 50–100.000 kr. Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Audiovisuelle oversetteres fond

NAViO, Norsk audiovisuell oversetterforening, organiserer oversettere som arbeider med teksting for fjernsyn, video og kino. Audiovisuelle oversetteres fond er stiftet av NAViO. * Fag- og forskningsstipend. Norsk audiovisuell over... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Bamsestipendet

I samarbeid med Namsskogan kommune, Grong Sparebank og Namsskogan Hotell deler Namsskogan Familiepark årlig ut et kunstnerstipend. Stipendet, som har fått navnet ”Bamsestipendet”, kan søkes av skapende kunstnere innen billedkunst, k... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

BandOrg

Formål: Frifond er en støtteordning til lokale kulturaktiviteter for musikkgrupper hvor minst 1/3 av deltakerne er under 26 år. BandOrg gir tilskudd til lokal kulturaktivitet i Norge innenfor bestemte støtteområder. BandOrg har t... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Bera Evensens legat

Til: A. Personer i Nord-Norge som ved søknad viser at de gjør en verdifull innsats vedrørende egen utdanning i musikk og/eller utøvelse av sang og musikk. B. Økonomisk støtte til Harstads sangforeninger, musikkorps og orkestre. Unnt... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Den norske Forfatterforenings legater

* Den norske Forfatterforenings vederlagsfond. Det kan søkes om følgende stipendier: A. 1–5-årig arbeidsstipend, - beløpet tilsvarer statens arbeidsstipend. B. Vederlagsfondets stipend (omfatter reise-, studie-, vikar- og prosjektst... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Det Norske Komponistfond

Fondets styre bevilger midler til komponisthonorar for bestillingsverk og prosjektverk til offentlige konserter, forestillinger, visninger eller tilsvarende. En eventuell tildeling fra fondet vil bli utbetalt direkte til komponisten... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Dr. Ola Rønning og hustru Sofie, f. Nitters legat

Til videreutdannelse for en utøvende pianist, fortrinnsvis under 25 år, – som har markert seg. Til utdeling opp til kr 50.000 til én eller flere pianister for videregående musikkstudier, evt. til innkjøp av instrument. Les mer