Kunst/kultur/litteratur/musikk

LNU Kultur

LNU Kultur er en prosjektstøtteordning til større kulturprosjekter i regi av landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner. Ordningen kan støtte organisasjoners prosjekter innen musikk, dans, drama, kunst, film, kulturminner, digita... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Musikernes fellesorganisasjons legater

* Johan og Marie Selmers legat. Den andel av legatets avkastning som styret bestemmer utdeles som stipend til studier i utlandet for en musiker, fortrinnsvis orkestermusiker, - en som vil utdanne seg til orkesterdirigent eller en ko... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

NBUs Vederlagsfond

NBU (Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere). Generell forutsetning for å få bidrag: Søker må ha gitt ut minst 1 skjønnlitterær barne- og/eller ungdomsbok. Antall stipend kan variere fra år til år, - det følgende viser omtrentlig niv... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Nordisk Kunstnarsenter Dale

Til fremme og utveksling av nordisk samarbeid innen kunstområdet gjennom drift av gjesteatelier og annen kunstvirksomhet. Senteret har 5 stipendplasser. Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Norsk Fotografisk Fonds stipend

Forutsetninger/ beskrivelse: Norsk Fotografisk Fond (Nofofo) er et disposisjonsfond for vederlag som utbetales på kollektiv basis til kunstnere som bor og virker i Norge, og som bruker fotografi og andre kamerabaserte uttrykksformer. Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Norsk Illustrasjonsfond

Norsk Illustrasjonsfond ble opprettet i 1979 etter forhandlinger mellom staten og kunstnerorganisasjonene, og forvalter en del av midlene fra bibliotekvederlaget. Norsk Illustrasjonsfond har til formål å støtte norsk illustrasjonsku... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Norsk jazzforums støtte

* Adhoc og Frifond Adhoc er ment som en toppfinansiering av prosjekter, dvs. anslagsvis 10–25% av totalt budsjett. Frifond er rettet mot prosjekter/tiltak rettet mot aldersgruppen 13–26 år. Norsk jazzforum skal ha søknaden sene... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Norsk kritikerlags stipend

Norsk kritikerlags reisestipend 10 reisestipend à kr 15.000 til kritikere virksomme i Norge. Søkere må på regelmessig basis være aktive som kritikere innen presse, radio, fjernsyn eller tidsskrifter i Norge. Medlemskap i Norsk krit... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Norsk kulturråds støtte

HVA KAN FÅ TILSKUDD? Norsk kulturfond skal styrke samtidens kunst- og kulturuttrykk, bevare, dokumentere og formidle kulturarv og gjøre kunst og kultur tilgjengelig for flest mulig. •Kulturfondet skal stimulere den frie delen av... Les mer