Kunst/kultur/litteratur/musikk

Lindemans legat

Stiftelsens formal er å videreføre den tradisjon Lindemanslekten bygget opp gjennom sitt arbeid ved Musikkonservatoriet i Oslo mellom 1883 og 1973. Formålet søkes realisert gjennom et nært faglig samarbeid med Norges musikkhøgskole. Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Støtteordningen gir tilskudd til informasjonstiltak i Norge om globale miljø- og utviklingsspørsmål. Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål, spesielt i barne-... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

LNU Kultur

LNU Kultur deler ut midler til kulturprosjekter i landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner. Ordningen skal styrke og stimulere kulturarbeid av, med og blant barn og unge, og utvikle nye kulturtiltak, nye modeller og arbeidsmå... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Musikernes fellesorganisasjons legater

* Johan og Marie Selmers legat. Den andel av legatets avkastning som styret bestemmer utdeles som stipend til studier i utlandet for en musiker, fortrinnsvis orkestermusiker, - en som vil utdanne seg til orkesterdirigent eller en ko... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

NBUs Vederlagsfond

NBU (Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere). Generell forutsetning for å få bidrag: Søker må ha gitt ut minst 1 skjønnlitterær barne- og/eller ungdomsbok. Antall stipend kan variere fra år til år, - det følgende viser omtrentlig niv... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Nordisk Kunstnarsenter Dale

Til fremme og utveksling av nordisk samarbeid innen kunstområdet gjennom drift av gjesteatelier og annen kunstvirksomhet. Senteret har 5 stipendplasser. Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Norsk Fotografisk Fonds stipend

Forutsetninger/ beskrivelse: Norsk Fotografisk Fond (Nofofo) er et disposisjonsfond for vederlag som utbetales på kollektiv basis til kunstnere som bor og virker i Norge, og som bruker fotografi og andre kamerabaserte uttrykksformer. Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Norsk Illustrasjonsfond

Norsk Illustrasjonsfond ble opprettet i 1979 etter forhandlinger mellom staten og kunstnerorganisasjonene, og forvalter en del av midlene fra bibliotekvederlaget. Norsk Illustrasjonsfond har til formål å støtte norsk illustrasjonsku... Les mer